Thiên Nga

Thiên Nga
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối tay
2 Tác giả G.Galina                          
3 Đạo diễn NSND Nguyễn Tiến Dũng
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Tchaikovski
6 Họa sỹ tạo hình Hoàng Thị Hoè
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  
9 Ghi chú Dàn dựng lại

 

Tác Giả: 
G.Galina
Đạo diễn: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng