Thiên Nga

Thiên Nga
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối tay
2 Tác giả G.Galina                          
3 Đạo diễn NSND Nguyễn Tiến Dũng
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Tchaikovski
6 Họa sỹ tạo hình Hoàng Thị Hoè
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  
9 Ghi chú Dàn dựng lại

 

1 Category                                         Hand Puppet                                                       
2 Author G.Galina
3 Director People's Artist Nguyen Tien Dung
4 Assistant Director  
5 Music Tchaikovski
6 artist painter Hoang Thi Hoe
7 Fine art design  
8 Choreographers  
Tác Giả: 
G.Galina
Đạo diễn: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng