Thỏ con mưu trí

Thỏ con mưu trí
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối que
2 Tác giả Thuý Nga                           
3 Đạo diễn Văn Mi
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Hoành Loan
6 Họa sỹ tạo hình Vương Duy Biên
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

Tác Giả: 
Thuý Nga
Đạo diễn: 
Văn Mi