THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

Được sự đồng ý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Nhà hát Múa rối Việt Nam thông báo tuyển dụng, cụ thể như sau:
23-03-2021 Lượt xem:

Được sự đồng ý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Nhà hát Múa rối Việt Nam thông báo tuyển dụng, cụ thể như sau:
    1. Điều kiện chung: 
Thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.
    2. Điều kiện cụ thể đối với từng vị trí việc làm cần tuyển dụng:
    2.1. Đoàn Nghệ thuật truyền thống, Đoàn Nghệ thuật thể nghiệm và Đội nhạc:
a) Yêu cầu chung: 
- Tuổi đời không quá 40.
- Ngoại hình: Khá trở lên (không bị dị tật về hình thể, không nói ngọng, nói lắp).
b) Diễn viên hạng III (mã số: V.10.04.14): 03 vị trí.
- Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh diễn viên hạng III (nếu trúng tuyển thí sinh sẽ hoàn thiện chứng chỉ trong thời gian tập sự).
- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo  phù hợp vị trí việc làm như sau:
+ 02 Diễn viên Múa rối: ngành Đạo diễn Sân khấu; chuyên ngành Diễn viên Cải lương.
+  01 Diễn viên Nhạc công: chuyên ngành Đàn tranh.
c) Diễn viên hạng IV (mã số: V.10.04.15): 03 vị trí.
 03 Diễn viên Múa rối: Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Diễn viên múa; Thanh nhạc.
d)  Kỹ thuật viên hạng IV (mã số V.05.02.08): 01 vị trí làm công tác âm thanh, ánh sáng.
- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 (A1) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
    - Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.
- Có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: ngành Phát thanh Truyền hình.
2.2. Phòng Nghệ thuật - Tạo hình: 02 vị trí Họa sĩ hạng III (mã số V.10.08.27). 
- Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh họa sĩ hạng III (nếu trúng tuyển thí sinh sẽ hoàn thiện chứng chỉ trong thời gian tập sự).
- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo  phù hợp vị trí việc làm như sau:
+ 01 Họa sĩ thực hiện công tác thiết kế, trang trí mỹ thuật sân khấu: ngành Thiết kế mỹ thuật.
+ 01 Họa sĩ thực hiện công tác tạo hình con rối: ngành Điêu khắc.
2.3. Phòng Tổ chức biểu diễn, Phòng Hành chính, Tổng hợp: 
a) Chuyên viên tổng hợp (mã ngạch 01.003): 02 vị trí
- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
    - Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương;
- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch Chuyên viên (nếu trúng tuyển thí sinh sẽ hoàn thiện chứng chỉ trong thời gian tập sự).
- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo  phù hợp vị trí việc làm như sau:
+ 01 vị trí chuyên viên làm công tác tổ chức biểu diễn: ngành Quản lý văn hoá.
+ 01 vị trí chuyên viên làm công tác tổng hợp: ngành Luật kinh tế.
b) Nhân viên văn thư (mã ngạch 01.005): 01 vị trí, làm công tác văn thư có bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp trở lên chuyên ngành: Hành chính Văn phòng.
    3. Hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức: 
- Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức theo mẫu tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển vào 01 vị trí tuyển dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về Phiếu đăng ký dự tuyển. 
- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Nhà hát Múa rối Việt Nam.  
- Địa điểm nhận: Phòng Hành chính, Tổng hợp, Nhà hát Múa rối Việt Nam, điện thoại: 024.35681922, địa chỉ: số 361 đường Trường Chinh, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.