Tiếng hát con sáo vàng (dài)

Tiếng hát con sáo vàng (dài)
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối que
2 Tác giả Hồ Thiện Ngôn - Đặng Lợi                           
3 Đạo diễn Đặng Lợi
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Hoàng Đạm
6 Họa sỹ tạo hình Lê Ngọc Hiếu
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

Tác Giả: 
Hồ Thiện Ngôn - Đặng Lợi
Đạo diễn: 
Đặng Lợi