Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh

Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối que
2 Tác giả Chuyển thể NSƯT Nguyễn Hồng Phong                           
3 Đạo diễn NSND Nguyễn Tiến Dũng
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Nhạc chọn
6 Họa sỹ tạo hình NSND Vương Tất Lợi
7 Thiết kế mỹ thuật Ngô Thắng
8 Biên đạo  

 

1   Category                Stick Puppet
2 Author Artist of Merit Le Hong Phong                                                    
3 Director People's Artist Nguyen Tien Dung
4 Assistant Director  
5 Music Music Selection
6 artist painter People's Artist  Vuong Tat Loi
7 Fine art design Artist Ngo Thang
8 Choreographers  
Tác Giả: 
Chuyển thể NSƯT Nguyễn Hồng Phong
Đạo diễn: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng