Tôn ngộ không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh

Tôn ngộ không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối que
2 Tác giả Chuyển thể NSƯT Nguyễn Hồng Phong                           
3 Đạo diễn NSND Nguyễn Tiến Dũng
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Nhạc chọn
6 Họa sỹ tạo hình NSND Vương Tất Lợi
7 Thiết kế mỹ thuật Ngô Thắng
8 Biên đạo  

 

Tác Giả: 
Chuyển thể NSƯT Nguyễn Hồng Phong
Đạo diễn: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng