Trăng Đất Việt

Trăng Đất Việt
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối cạn - Rối nước
2 Tác giả NSND Nguyễn Tiến Dũng   
3 Đạo diễn NSND Nguyễn Tiến Dũng
4 Trợ lý đạo diễn NSƯT Nguyễn Thế Long
5 Âm nhạc NS Trần Đức Minh, Xuân Phương, Minh Dương
6 Họa sỹ tạo hình NSƯT Thế Khiển
7 Thiết kế mỹ thuật Họa sỹ Ngô Thắng
8 Biên đạo NSND Hồng Phong

 

1 Category  
2 Author                            
3 Director  
4 Assistant Director  
5 Music  
6 artist painter  
7 Fine art design  
8 Choreographers  

 

Tác Giả: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng
Đạo diễn: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng