Trăng trẻ thơ

Trăng trẻ thơ
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối que
2 Tác giả NSND Nguyễn Tiến Dũng                           
3 Đạo diễn NSND Nguyễn Tiến Dũng
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Mai Kiên
6 Họa sỹ tạo hình Lê Đình Nguyên
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

Tác Giả: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng
Đạo diễn: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng