Trê Cóc

Trê Cóc
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối nước
2 Tác giả NSƯT Hoàng Luận                     
3 Đạo diễn NSND Nguyễn Tiến Dũng
4 Trợ lý đạo diễn NSƯT Hồng Phong
5 Âm nhạc NSƯT Duy Hoà
6 Họa sỹ tạo hình NSND Vương Tất Lợi - Duy Bằng
7 Thiết kế mỹ thuật Ngô Thắng
8 Biên đạo  

 

1 Category Rối nước
2 Author NSƯT Hoàng Luận
3 Director NSND Nguyễn Tiến Dũng
4 Assistant Director NSƯT Hồng Phong
5 Music NSƯT Duy Hoà
6 artist painter NSND Tất Lợi - Duy Bằng
7 Fine art design Ngô Thắng
8 Choreographers  

 

Tác Giả: 
NSƯT Hoàng Luận
Đạo diễn: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng