Trê Cóc

Trê Cóc
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối nước
2 Tác giả    NSƯT Hoàng Luận                       
3 Đạo diễn NSND Tiến Dũng
4 Trợ lý đạo diễn NSƯT Hồng Phong
5 Âm nhạc NSƯT Duy Hoà
6 Họa sỹ tạo hình NSND Vương Tất Lợi
7 Thiết kế mỹ thuật Ngô Thắng
8 Biên đạo  

 

1 Category  
2 Author                            
3 Director  
4 Assistant Director  
5 Music  
6 artist painter  
7 Fine art design  
8 Choreographers  

 

Tác Giả: 
NSƯT Hoàng Luận
Đạo diễn: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng