Trống Cơm hiphop

Trống Cơm hiphop
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối ngang
2 Tác giả NSND Nguyễn Tiến Dũng                           
3 Đạo diễn NSND Nguyễn Tiến Dũng
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Dân gian đương đại
6 Họa sỹ tạo hình Ngô Thắng
7 Thiết kế mỹ thuật Ngô Thắng
8 Biên đạo  

 

 

1     Category                                         
2 Author People's Artist Nguyen Tien Dung
3 Director People's Artist Nguyen Tien Dung
4 Assistant Director  
5 Music Contemporary folk music
6 Artist painter Ngo Thang
7 Fine art design Ngo Thang
8 Choreographers  
Tác Giả: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng
Đạo diễn: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng