Vũ điệu hoa quỳnh

Vũ điệu hoa quỳnh
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối dây, rối que…
2 Tác giả NSND Nguyễn Thuỳ Trang                           
3 Đạo diễn NSND Nguyễn Tiến Dũng
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc NSUT Hạnh Nhân
6 Họa sỹ tạo hình NSND Vương Tất Lợi
7 Thiết kế mỹ thuật Ngô Thắng
8 Biên đạo NSND Vương Duy Biên

 

 

1    Category                     String Puppet, Stick Puppet 
2 Author Josef Kainar
3 Director People's Artist Nguyen Thuy Trang                                    
4 Assistant Director People's Artist Nguyen Thuy Trang 
5 Music Artist of Merit Hanh Nhan
6 artist painter People's Artist Vuong Tat Loi 
7 Fine art design  Ngo Thang
8 Choreographers People's Aritst Vuong Duy Bien
Tác Giả: 
NSND Nguyễn Thuỳ Trang
Đạo diễn: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng