Vũ điệu hoa quỳnh

Vũ điệu hoa quỳnh
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối dây, rối que…
2 Tác giả NSND Nguyễn Thuỳ Trang                           
3 Đạo diễn NSND Nguyễn Tiến Dũng
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc NSUT Hạnh Nhân
6 Họa sỹ tạo hình NSND Vương Tất Lợi
7 Thiết kế mỹ thuật Ngô Thắng
8 Biên đạo NSND Vương Duy Biên

 

Tác Giả: 
NSND Nguyễn Thuỳ Trang
Đạo diễn: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng