Vũ điệu hoa quỳnh

Vũ điệu hoa quỳnh
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối dây, rối que…
2 Tác giả NSND Nguyễn Thuỳ Trang                           
3 Đạo diễn NSND Nguyễn Tiến Dũng
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc NSƯT Hạnh Nhân
6 Họa sỹ tạo hình NSND Vương Tất Lợi
7 Thiết kế mỹ thuật Ngô Thắng
8 Biên đạo  

 

 

1 Category    Rối dây, rối que…
2 Author People's Artist Nguyen Thuy Trang                         
3 Director

People's Artist Nguyen Tien Dung

4 Assitant Director  
5 Music

Artist of Merit Hanh Nhan

6 Artist painter People's Artist Vuong Tat Loi
7 Fine art design Ngo Thang
8 Choreographers  
Tác Giả: 
NSND Nguyễn Thuỳ Trang
Đạo diễn: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng