Vũ khúc đại dương

Vũ khúc đại dương
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối lốt
2 Tác giả Bùi Duy Hiếu                           
3 Đạo diễn Bùi Duy Hiếu
4 Trợ lý đạo diễn NSND Thu Dung
5 Âm nhạc Biên tập
6 Họa sỹ tạo hình NSND Vương Tất Lợi
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo Duy Linh

 

Tác Giả: 
Bùi Duy Hiếu
Đạo diễn: 
Bùi Duy Hiếu