Vũ khúc đại dương

Vũ khúc đại dương
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối lốt
2 Tác giả Bùi Duy Hiếu                           
3 Đạo diễn Bùi Duy Hiếu
4 Trợ lý đạo diễn NSND Thu Dung
5 Âm nhạc Biên tập
6 Họa sỹ tạo hình NSND Vương Tất Lợi
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo Duy Linh

 

1 .  Category .                                
2 Author Bui Duy Hieu
3 Director Bui Duy Hieu
4 Assistant Director People's Artist Thu Dung 
5 Music Editor                                                                        
6 artist painter People's Artist  Vuong Tat Loi
7 Fine art design  
8 Choreographers Duy Linh 
Tác Giả: 
Bùi Duy Hiếu
Đạo diễn: 
Bùi Duy Hiếu