Vũ khúc Tây Nguyên

Vũ khúc Tây Nguyên
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối lốt mây tre
2 Tác giả NSND Nguyễn Tiến Dũng                          
3 Đạo diễn NSND Nguyễn Tiến Dũng
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Nhạc chọn
6 Họa sỹ tạo hình NSND Vương Tất Lợi
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

1 Category Bamboo puppet
2 Author People's Nguyen Tien Dung
3 Director People's Nguyen Tien Dung
4 Assistant Director  
5 Music Music Selection 
6 Artist painter People's Vuong Tat Loi 
7 Fine art design  
8 Choreographers  

 

Tác Giả: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng
Đạo diễn: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng