Vui hội múa trống

Vui hội múa trống
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối que, rối lốt
2 Tác giả NSND Thuỳ Trang                           
3 Đạo diễn NSND  Nguyễn Tiến Dũng
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Nhạc nước ngoài
6 Họa sỹ tạo hình NSND Vương Tất Lợi
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

1    Category                            Stick puppet, Mascot puppet
2 Author People's Artist Nguyen Thuy Trang 
3 Director People's Artist Nguyen Tien Dung
4 Assistant Director  
5 Music International Music 
6 artist painter People's Artist  Vuong Tat Loi
7 Fine art design  
8 Choreographers  
Tác Giả: 
NSND Thuỳ Trang
Đạo diễn: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng