Xứ sở hoạt hình

Xứ sở hoạt hình
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Các thể loại rối
2 Tác giả                            
3 Đạo diễn NSND Nguyễn Tiến Dũng
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Nhạc nước ngoài
6 Họa sỹ tạo hình NSND Vương Tất Lợi
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

 

1 Category  All kind of puppet
2 Author                            
3 Director People's Artist Nguyen Tien Dung
4

Assistant Director

 
5 Music International Music 
6 Artist painter People's Artist Vuong Tat Loi 
7 Fine art design  
8 Choreographers  

 

 

Đạo diễn: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng