Rối nước Việt Nam đến Chile

Nhận lời mời của Nhà sản xuất nghệ thuật, văn hóa, giáo dục RyA - Cộng hòa Chile, thực hiện sự phân công của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch, Nhà hát múa rối Việt Nam sẽ lưu diễn tại Cộng hòa Chile từ ngày 24 tháng 09 đến ngày 10 tháng 10 năm 2013.
23-09-2013 Lượt xem:

Rối nước Việt Nam đến Chile

  Nhận lời mời của Nhà sản xuất nghệ thuật, văn hóa, giáo dục RyA  - Cộng hòa Chile, thực  hiện sự phân công của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch, Nhà hát múa rối Việt Nam sẽ lưu diễn tại Cộng hòa Chile từ ngày 24 tháng 09 đến ngày 10 tháng 10 năm 2013. 

 

       Đây là lần đầu tiên nghệ thuật múa rối nước Việt Nam có mặt tại Chile, là cơ hội thuận lợi để giao lưu, quảng bá, giới thiệu  những nét đặc sắc của văn hóa truyền thống Việt Nam đến với con người và đất nước Chile tươi đẹp.

      Đoàn đi gồm 10 thành viên do bà Ngô Thanh Thủy - Giám đốc Nhà hát làm trưởng đoàn, hy vọng chuyến lưu diễn của Nhà hát thành công tốt đẹp.