Con thỏ ngọc (dài)

Con thỏ ngọc (dài)
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối que
2 Tác giả Lưu Hữu Phước - Mai Văn Độ                           
3 Đạo diễn Huỳnh Văn Cát
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Lưu Hữu Phước
6 Họa sỹ tạo hình Đặng Lợi - Thiện Mỹ - Lương Nhân - Vũ Đình Thịnh - Hoàng Quy
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

Tác Giả: 
Lưu Hữu Phước - Mai Văn Độ
Đạo diễn: 
Huỳnh Văn Cát