Cu Tí chăn trâu (ngắn)

Cu Tí chăn trâu (ngắn)
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối que
2 Tác giả Sáng tác tập thể (Huỳnh Văn Cát chấp bút)                          
3 Đạo diễn Huỳnh Văn Cát
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Dân ca quan họ Bắc Ninh
6 Họa sỹ tạo hình Đặng Lợi - Thiện Mỹ - Xuân Phương
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

Tác Giả: 
Sáng tác tập thể (Huỳnh Văn Cát chấp bút)
Đạo diễn: 
Huỳnh Văn Cát