Gia đình nhện

Gia đình nhện
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối tay
2 Tác giả Đỗ Thị Kha                           
3 Đạo diễn NSND Vương Duy Biên
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Nhạc chọn
6 Họa sỹ tạo hình Lê Đình Nguyên
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

1     Category                                   Hand Puppet 
2 Author Do Thi Kha 
3 Director People's Artist Vuong Duy Bien                            
4 Assistant Director  
5 Music Music Selection 
6 artist painter Le Dinh Nguyen 
7 Fine art design  
8 Choreographers  

  

Tác Giả: 
Đỗ Thị Kha
Đạo diễn: 
NSND Vương Duy Biên