Gia đình nhện

Gia đình nhện
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối tay
2 Tác giả Đỗ Thị Kha                           
3 Đạo diễn NSND Vương Duy Biên
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Nhạc chọn
6 Họa sỹ tạo hình Lê Đình Nguyên
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

Tác Giả: 
Đỗ Thị Kha
Đạo diễn: 
NSND Vương Duy Biên