Múa Trống Bồng

Múa Trống Bồng
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối Rối lốt
2 Tác giả Văn Học
3 Đạo diễn Văn Học
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc  
6 Họa sỹ tạo hình NSND Vương Tất Lợi
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

Tác Giả: 
Văn Học
Đạo diễn: 
Văn Học