Quả bóng tròn (ngắn)

Quả bóng tròn (ngắn)
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối que
2 Tác giả Jan Malik                           
3 Đạo diễn Phúc Dĩ
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Cát Vận
6 Họa sỹ tạo hình Đặng Ánh Ngà
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

Tác Giả: 
Jan Malik
Đạo diễn: 
Phúc Dĩ