Quả dưa thần kỳ

Quả dưa thần kỳ
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối kịch câm
2 Tác giả Hoàng Luận                           
3 Đạo diễn Hoàng Luận
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Cát Vận
6 Họa sỹ tạo hình Đặng Ánh Ngà
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

Tác Giả: 
Hoàng Luận
Đạo diễn: 
Hoàng Luận