Vàng sắt quy hàng

Vàng sắt quy hàng
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối que
2 Tác giả Hải Lưu                           
3 Đạo diễn Văn My
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Huỳnh Loan
6 Họa sỹ tạo hình  
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

Tác Giả: 
Hải Lưu
Đạo diễn: 
Văn My