Vui hội mùa xuân

Vui hội mùa xuân
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối tạp kỹ
2 Tác giả Văn Học                          
3 Đạo diễn Văn Học
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Chọn
6 Họa sỹ tạo hình Hữu Xim - Minh San
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

Tác Giả: 
Văn Học
Đạo diễn: 
Văn Học