Biểu diễn phục vụ đồng bào tỉnh Hà Giang

Ngày 9 tháng 2 năm 2012, Nhà hát múa rối Việt Nam sẽ khởi hành đợt biểu diễn (miễn phí) phục vụ đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang.
03-02-2012 Lượt xem:

 Biểu diễn phục vụ đồng bào tỉnh Hà Giang

Ngày 9 tháng 2 năm 2012, Nhà hát múa rối Việt Nam sẽ khởi hành đợt biểu diễn (miễn phí) phục vụ đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang.

      Như thường lệ hàng năm Nhà hát là một trong những đợn vị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện chủ trương đưa văn hóa nghệ thuật đến với đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa. Trong đợt biểu diễn này nhà hát múa rối Việt Nam sẽ phục vụ một số điểm trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Đoàn đi gồm 18 thành viên do ông Đặng Thanh Hải - Phó Giám đốc Nhà hát làm trưởng đoàn.

    Chương trình biểu diễn của Nhà hát múa rối Việt Nam trong dịp đầu xuân Nhâm Thìn 2012, là món quà nhỏ góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo không khí vui tươi sôi nổi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm tới học sinh các trường mầm non, trường tiểu học và đồng bào tỉnh Hà Giang.

    Lịch trình biểu diễn của Nhà hát từ ngày 09 đến 15/02/2012 (10 buổi biểu diễn) tại các huyện: Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên, Quản Bạ và thành phố Hà Giang.

     Hy vọng chương trình của nhà hát múa rối Việt Nam sẽ mang đến cho các em học sinh và đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang thêm niềm vui, thêm tiếng cười.