Lịch biểu diễn Liên hoan múa rối Quốc tế lần thứ IV

Trong khuôn khổ Liên hoan Múa rối Quốc tế, khách liên hệ phòng Tố chức biểu diễn để nhận vé xem miễn phí Số ĐT: 04. 3568 2386
09-10-2015 Lượt xem:

Lịch biểu diễn Liên hoan múa rối Quốc tế lần thứ IV

 Trong khuôn khổ Liên hoan Múa rối Quốc tế, khách liên hệ phòng Tố chức biểu diễn để nhận vé xem miễn phí

Số ĐT: 04. 3568 2386

1. Hồi 20h10' ngày 10/ 10/ 2015: Nhà hát Múa rối Thăng Long biểu diễn vở  rối cạn "Hào quang từ quá khứ" tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

2. Hồi 09h00' ngày 11/ 10/ 2015: Nhà hát Múa rối Thăng Long biểu diễn vở rối cạn "Trái tim người mẹ" tại Cung thiếu nhi - 36 Lý Thái Tổ, Hà Nội.
3. Hồi 20h00' ngày 11/ 10/ 2015 Đoàn Múa rối Myanmar biểu diễn  tại Nhà hát Múa rối Việt Nam - 361 Trường Chinh, Hà Nội.
4. Hồi 20h40' ngày 11/ 10/ 2015 Đoàn Múa rối Phuket - Thái Lan biểu diễn tại Nhà hát Múa rối Việt Nam - 361 Trường Chinh, Hà Nội.

5. Hồi 09h00' ngày 12/ 10/ 2015 Nhà hát Múa rối Campuchia biểu diễn "Sokacha story" tại Nhà hát Múa rối Việt Nam - 361 Trường Chinh, Hà Nội.
6. Hồi 10h00' ngày 12/ 10/ 2015 Nhà hát Rối bóng Annafabuli - Đức biểu diễn tại Nhà hát Múa rối Việt Nam - 361 Trường Chinh, Hà Nội.
7. Hồi 20h00' ngày 12/ 10/ 2015  Nhà hát Múa rối VN biểu diễn vở rối cạn "Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh" tại Nhà hát Múa rối Việt Nam - 361 Trường Chinh, Hà Nội.
8. Hồi 20h40' ngày 12/ 10/ 2015 Nhà hát Múa rối Arts - Kobonglao - Lào biểu diễn tại Nhà hát Múa rối Việt Nam - 361 Trường Chinh, Hà Nội.

9. Hồi 09h00' ngày 13/ 10/ 2015 Nhà hát Múa rối Thăng Long biểu diễn vở rối nước "Bay lên từ mặt nước" tại Rạp 57B Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội.

10. Hồi 20h00' ngày 13/ 10/ 2015 Nhà hát Múa rối Việt Nam biểu diễn vở rối nước "Chuyện tình Dạ Trạch" tại Nhà hát Múa rối Việt Nam - 361 Trường Chinh, Hà Nội.

 

11. Hồi 09h00' ngày 14/ 10/ 2015 Đoàn nghệ thuật Múa rối Hải Phòng biểu diễn vở "Đảo giấu vàng" tại Cung thiếu nhi - 36 Lý Thái Tổ, Hà Nội.

12. Hồi 10h00' ngày 14/ 10/ 2015  Đoàn Múa rối Anh biểu diễn vở "Plain Bob" tại Cung thiếu nhi - 36 Lý Thái Tổ, Hà Nội.

13. Hồi 20h00' ngày 14/ 10/ 2015 Đoàn Múa rối Roppet - Philippines biểu diễn tại Nhà hát Múa rối Việt Nam - 361 Trường Chinh, Hà Nội.

14. Hồi 20h30' ngày 14/ 10/ 2015 Nhà hát Múa rối bóng Moscow biểu diễn vở "Kalinka - Malinka" tại Nhà hát Múa rối Việt Nam - 361 Trường Chinh, Hà Nội.

 

15. Hồi 09h00' ngày 15/ 10/ 2015 Nhà hát Múa rối Wallonie - Bruxelles - Bỉ biểu diễn tại Nhà hát Múa rối Việt Nam - 361 Trường Chinh, Hà Nội.

16. Hồi 20h00' ngày 15/ 10/ 2015 Nhà hát Múa rối Việt Nam biểu diễn vở rối cạn "Vũ điệu hoa Quỳnh" tại Nhà hát Múa rối Việt Nam - 361 Trường Chinh, Hà Nội.

17. Hồi 20h40' ngày 15/ 10/ 2015 Đoàn Múa rối Wanlu - Philippines biểu diễn tại Nhà hát Múa rối Việt Nam - 361 Trường Chinh, Hà Nội.