Nhà hát Múa rối tham dự Liên hoan múa rối Quốc tế tại Chiang Mai - Thái Lan

Nhận thư mời của Trung tâm Xúc tiến Nghệ thuật và Văn hóa, Đại học Chiang Mai - Thái Lan. Thực hiện Quyết định số 4031/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 08 tháng 12 năm 2014. Nhà hát Múa rối Việt Nam cử đoàn cán bộ, diễn viên lên đường sang Thái Lan tham dự Liên hoan Múa rối Quốc t
10-12-2014 Lượt xem:

Nhà hát Múa rối tham dự Liên hoan múa rối Quốc tế tại Chiang Mai - Thái Lan

 Nhận thư mời của Trung tâm Xúc tiến Nghệ thuật và Văn hóa, Đại học Chiang Mai - Thái Lan. Thực hiện Quyết định số 4031/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 08 tháng 12 năm 2014. Nhà hát Múa rối Việt Nam cử đoàn cán bộ, diễn viên lên đường sang Thái Lan tham dự Liên hoan Múa rối Quốc tế tổ chức tại Chiang Mai, thời gian từ ngày 10 tháng 12 đến ngày 16 tháng 12 năm 2014. Do Ông Nguyễn Hồng Phong (Trưởng đoàn Diễn viên 3) làm Trưởng đoàn. 

 

     Hy vọng chương trình biểu diễn múa rối nước truyền thống đặc sắc của Nhà hát sẽ tiếp tục để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả yêu mến nghệ thuật múa rối tại đất nước chùa vàng xinh đẹp, cũng như bạn bè Quốc tế tham gia trong Liên hoan lần này.