Nhà hát múa rối Việt Nam biểu diễn tại khách sạn Daewoo

Ngày 12 tháng 12 năm 2012 tại khách sạn Daewoo, được sự chỉ đạo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Cục Hợp tác quốc tế, Nhà hát Múa rối Việt Nam tham gia biểu diễn phục vụ: Cuộc họp lần thứ 47 của Ủy ban Văn hoá thông tin ASEAN – COSI, tổ chức từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 12 năm 2012. Đây
11-12-2012 Lượt xem:

 Nhà hát múa rối Việt Nam biểu diễn tại khách sạn Daewoo

  Ngày 12 tháng 12 năm 2012 tại khách sạn Daewoo, được sự chỉ đạo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Cục Hợp tác quốc tế, Nhà hát Múa rối Việt Nam tham gia biểu diễn phục vụ: Cuộc họp lần thứ 47 của Ủy ban Văn hoá thông tin ASEAN – COSI, tổ chức từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 12 năm 2012. Đây là một trong những hoạt động Nhà hát múa rối Việt Nam được vinh dự tham gia, là cơ hội giới thiệu với bạn bè quốc tế về nghệ thuật truyền thống – nghệ thuật múa rối Việt Nam - nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hoá Việt.