Tin tức nổi bật

09/07/17 - 11
Sáu mươi năm, gần trọn một đời người, nhưng so với thời gian của lịch sử thì quả là rất ngắn ngủi. Sáu mươi năm để xây dựng một ngành nghệ thuật thì cũng không phải là thời gian quá dài. Nhưng với thời gian đó, thật sự mà nói Nhà hát Múa rối Việt Nam đã làm nên một kỳ tích.