Nhà hát Múa rối Việt Nam: Xứng danh thương hiệu nghệ thuật quốc gia

Nhà hát múa rối Việt Nam - Trung tâm nghệ thuật múa rối lớn nhất của cả nước với chức năng bảo tồn và phát triển nghệ thuật sân khấu truyền thống. Với bề dày lịch sử...

Lịch Biểu Diễn Xem thêm

Giờ diễn 17h và 18h30 hằng ngày
Địa điểm rạp Rạp 1
Giá vé 80.000 VNĐ
Giờ diễn 9h15 Thứ Sáu hàng tuần. Lịch tháng 6: 28/6
Địa điểm rạp Rạp 2
Giá vé 100.000 VNĐ
Giờ diễn 9h15 Thứ Sáu hàng tuần. Lịch tháng 6: ngày 21/6
Địa điểm rạp Rạp 1
Giá vé 100.000đ
Giờ diễn 20h30 ngày 26/05/2018;20h00 ngày 27/05/2018; 9h00 ngày 29/05/2018;20h00 ngày 29/05/2018; 9h00 ngày 1/06/2018
Địa điểm rạp Rạp 2
Giá vé 80.000 VNĐ

Trailer Xem thêm