Lịch biểu diễn

Giờ diễn 9h15 Thứ Sáu hàng tuần. Lịch tháng 6: 28/6
Địa điểm rạp Rạp 2
Giá vé VNĐ
Giờ diễn
Địa điểm rạp
Giá vé VNĐ
Giờ diễn 20h30 ngày 26/05/2018; 9h00 ngày 29/05/2018;20h00 ngày 29/05/2018; 9h00 ngày 1/06/2018
Địa điểm rạp Rạp 2
Giá vé VNĐ
Giờ diễn 9h15 Thứ Sáu, ngày 5/7/2019
Địa điểm rạp Rạp 2
Giá vé VNĐ
Giờ diễn 17h và 18h30 hằng ngày, 9h15, Thứ Sáu hàng tuần, ngày 12/7 và 19/7: Rối cạn + Rối nước
Địa điểm rạp Rạp 1
Giá vé VNĐ
Giờ diễn
Địa điểm rạp
Giá vé VNĐ
Giờ diễn
Địa điểm rạp
Giá vé VNĐ
Giờ diễn
Địa điểm rạp
Giá vé VNĐ
Giờ diễn
Địa điểm rạp
Giá vé VNĐ
Giờ diễn
Địa điểm rạp
Giá vé VNĐ
Giờ diễn
Địa điểm rạp
Giá vé VNĐ
Giờ diễn
Địa điểm rạp
Giá vé VNĐ
Giờ diễn
Địa điểm rạp
Giá vé VNĐ
Giờ diễn 9h15 Thứ Sáu hàng tuần. Lịch tháng 6: ngày 21/6
Địa điểm rạp Rạp 1
Giá vé 160,000 VNĐ
Giờ diễn
Địa điểm rạp
Giá vé VNĐ
Giờ diễn Theo hợp đồng; bán vé 9h00 ngày 25/5/2019; 19h00 ngày 30/5/2019;19h30 ngày 31/5/2019; 10h30 ngày 1/6/2019 có kết hợp rối cạn; 10h00 và 20h00 ngày 1/6/2019
Địa điểm rạp Rạp 1
Giá vé 80,000 VNĐ
Giờ diễn 18h ngày 12/07/2017
Địa điểm rạp Sân khấu Thủy Đình
Giá vé VNĐ
Giờ diễn
Địa điểm rạp
Giá vé VNĐ