Đoàn Nghệ thuật truyền thống

NSƯT Nguyễn Hồng Phong
NSƯT Hoàng Kim Thoa
NSƯT Nguyễn Ngọc Trìu
Nguyễn Thùy Linh
Cao Thị Huyền
Đào Quốc Hưng
Đinh Văn Dũng
Nguyễn Văn Hùng
Vũ Thanh Tùng
Nguyễn Thu Hương
Phan Thị Hồng Nhung
Nguyễn Thúy Lan