Đoàn Nghệ thuật truyền thống

NSƯT Nguyễn Hồng Phong
NSƯT Hoàng Kim Thoa
Nguyễn Thùy Linh
NSƯT Vũ Thế Khiển
NSƯT Trần Quý Quốc
Bùi Duy Hiếu
Cao Thị Huyền
Đào Quốc Hưng
Đinh Văn Dũng
Nguyễn Văn Hùng
Vũ Thanh Tùng
Nguyễn Ngọc Trìu