Đoàn Nghệ thuật Thể nghiệm

NSƯT Nguyễn Thế Long
NSƯT Nguyễn Thu Hằng
NSƯT Đỗ Thị Kha
NSƯT Phạm Văn Châu
Nguyễn Lan Hương
Ngô Doãn Thịnh
Hoàng Đạt Hiển
Nguyễn Long Giang
Nguyễn Bá Thành
Vũ Quang Hợp
Nguyễn Lan Hương
Nguyễn Minh Hồng