Đoàn Nghệ thuật Thể nghiệm

NSƯT Nguyễn Thế Long
NSƯT Nguyễn Thu Hằng
NSƯT Nguyễn Thị Thu Hoàn
NSƯT Phạm Văn Châu
NSƯT Đỗ Thị Kha
Nguyễn Lan Hương
Ngô Doãn Thịnh
Hoàng Đạt Hiển
Nguyễn Long Giang
Nguyễn Bá Thành
Vũ Quang Hợp
Nguyễn Lan Hương