Đoàn Nghệ thuật Thể nghiệm

NSƯT Nguyễn Thế Long
Nguyễn Thị Thu Hoàn
NSƯT Nguyễn Thu Hằng
Nguyễn Lan Hương
Phạm Văn Châu
Đỗ Thị Kha
Ngô Doãn Thịnh
Hoàng Đạt Hiển
Nguyễn Long Giang
Nguyễn Bá Thành
Vũ Quang Hợp
Nguyễn Lan Hương