Nghệ Sĩ Ưu Tú

NSƯT Trần Văn Nghĩa
NSƯT Đặng Lợi
NSƯT Hoàng Luận
NSƯT Vũ Đình Thịnh
NSƯT Tống Thị Bích Vượng
NSƯT Nguyễn Thị Minh Hằng
NSƯT Nguyễn Thị Hồng Hạnh
NSƯT Nguyễn Đăng Giáp
NSƯT Chu Hoàng Huệ
NSƯT Đặng Ánh Ngà
NSƯT Nguyễn Thị Kim Thông
NSƯT Đàm Trung Thành