Các hoạt động của Nhà hát

T4, 06/08/2016

“CỔ TÍCH MÙA HÈ” TRONG TÂM...

T2, 06/06/2016

SỰ LAN TỎA CỦA CHƯƠNG TRÌNH “CỔ TÍCH MÙA HÈ”...

T5, 04/14/2016

Chương trình “Nhà hát khoa học - Trận chiến kỳ...

T6, 01/15/2016

 NHÀ HÁT MÚA RỐI VIỆT NAM BIỂU DIỄN PHỤC VỤ...

T2, 11/30/2015

 THÔNG BÁO CÔNG DIỄN VỞ "VŨ ĐIỆU HOA QUỲNH"...