Các hoạt động của Nhà hát

T5, 02/21/2013

  Liên hoan múa rối Quốc tế tại ChiangMai Thái...

CN, 02/03/2013

Thông báo thay đổi giá vé xem biểu diễn múa...

T2, 01/07/2013

 Biểu diễn phục vụ đồng bào, chiến sỹ tỉnh...

T3, 12/11/2012

 Nhà hát múa rối Việt Nam biểu diễn tại khách...

T3, 12/04/2012

Nhà hát Múa rối tham gia chương trình "Hương...

T3, 09/25/2012

Các hoạt động của nhà hát trong tháng 9...

T4, 09/19/2012

 Chương trình trung Thu năm 2012...

T4, 07/11/2012
Câu lạc bộ: Trẻ em làm quen với nghệ...
T3, 05/08/2012

 Chương trình biểu...

T6, 04/20/2012
Hợp tác nghệ thuật: Nhà hát múa rối Việt...