Các hoạt động của Nhà hát

T2, 11/30/2015

 THÔNG BÁO CÔNG DIỄN VỞ "VŨ ĐIỆU HOA QUỲNH"...

T5, 11/19/2015

 THÔNG BÁO CÔNG DIỄN VỞ "VŨ ĐIỆU HOA QUỲNH"...

T4, 11/18/2015

Báo cáo kết quả tham dự "Lễ hội múa rối thế...

T2, 11/09/2015

TỔNG KẾT LIÊN HOAN MÚA RỐI QUỐC TẾ LẦN THỨ 4...

T2, 10/12/2015
THÔNG BÁO

Ban tổ chức...

T6, 10/09/2015

LIÊN HOAN MÚA RỐI QUỐC TẾ LẦN THỨ IV HÀ NỘI...

T6, 10/09/2015

Lịch biểu diễn Liên hoan múa rối Quốc tế lần...