Các hoạt động của Nhà hát

T5, 10/01/2015

NHÀ HÁT MÚA RỐI VIỆT NAM BIỂU DIỄN TẠI HÀN...

T4, 09/16/2015

NHÀ HÁT MÚA RỐI VIỆT NAM BIỂU DIỄN TẠI NHẬT...

T5, 08/27/2015

NHÀ HÁT MÚA RỐI VIỆT NAM THAM DỰ LIÊN HOAN MÚA...

T2, 08/17/2015

 CHI ĐOÀN THANH NIÊN NHÀ HÁT MÚA RỐI VIỆT NAM...

T3, 03/17/2015

INVITATION TO THE 4th INTERNATIONAL MARIONETTE...

T4, 12/10/2014

Nhà hát Múa rối tham dự Liên hoan múa rối Quốc...

T5, 10/30/2014

Nhà hát Múa rối Việt Nam tham dự lễ hội quốc...