Tin tức

T5, 05/05/2016

LỊCH BIỂU DIỄN PHỤC VỤ NGÀY...

T5, 04/14/2016

Chương trình “Nhà hát khoa học - Trận chiến kỳ...

T2, 11/30/2015

 THÔNG BÁO CÔNG DIỄN VỞ "VŨ ĐIỆU HOA QUỲNH"...

T5, 11/19/2015

 THÔNG BÁO CÔNG DIỄN VỞ "VŨ ĐIỆU HOA QUỲNH"...

T4, 11/18/2015

Báo cáo kết quả tham dự "Lễ hội múa rối thế...

T2, 11/09/2015

TỔNG KẾT LIÊN HOAN MÚA RỐI QUỐC TẾ LẦN THỨ 4...