Tin tức

T5, 08/29/2013

Nhà hát Múa rối Việt Nam tham gia Liên hoan...

T4, 08/28/2013

 Chương trình biểu diễn phục vụ Trung thu...

T2, 04/22/2013

 Chương trình nghệ thuật mới

Tác giả...

T3, 03/26/2013

Chào mừng ngày sân khấu thế giới

  Hồi...

T5, 02/21/2013

  Liên hoan múa rối Quốc tế tại ChiangMai Thái...

CN, 02/03/2013

Thông báo thay đổi giá vé xem biểu diễn múa...

T2, 01/07/2013

 Biểu diễn phục vụ đồng bào, chiến sỹ tỉnh...

T3, 12/11/2012

 Nhà hát múa rối Việt Nam biểu diễn tại khách...