Tin tức

T4, 09/10/2014

Nhà hát múa rối Việt Nam biểu diễn tại Nhật...

T2, 08/25/2014

 CHƯƠNG TRÌNH TRUNG THU NĂM 2014

 ...

T5, 07/24/2014
 Nhà hát Múa rối biểu diễn tại Quảng Trị...
T5, 06/19/2014

 Đại hội thường niên Hiệp hội Múa rối Đông Nam...

T3, 06/17/2014

Biểu diễn phục vụ chiến sỹ tại các đồn biên...

T7, 05/03/2014

Chương trình biểu diễn ngày Quốc tế Thiếu nhi...

T6, 03/28/2014

HỘI THẢO KỶ NIỆM NGÀY SÂN KHẤU THẾ GIỚI

...
T4, 12/18/2013

 Nhà hát Múa rối Việt Nam thực hiện dự án...

T4, 11/20/2013

 ĐOÀN KỊCH ARESKI - PHÁP BIỂU DIỄN TẠI NHÀ HÁT...