Tin tức

T3, 03/20/2012

 

Đoàn múa rối "Tiretes con cabeza"...

T6, 02/03/2012

 Biểu diễn phục vụ đồng bào tỉnh Hà Giang...

T2, 01/09/2012

 Hợp tác nghệ thuật: Tôn vinh nghệ thuật...

T3, 11/01/2011

Nhân dịp NOEL 2011 và mừng...

T3, 11/01/2011

Nhân dịp NOEL 2011 và mừng...

T2, 08/29/2011
Chương trình biểu diễn Trung thu năm...
T5, 09/02/2010

Tiết mục:

           “Hồn khí Thăng...