Tin tức

T6, 10/09/2015

Lịch biểu diễn Liên hoan múa rối Quốc tế lần...

T5, 10/01/2015

NHÀ HÁT MÚA RỐI VIỆT NAM BIỂU DIỄN TẠI HÀN...

T4, 09/16/2015

NHÀ HÁT MÚA RỐI VIỆT NAM BIỂU DIỄN TẠI NHẬT...

T5, 08/27/2015

NHÀ HÁT MÚA RỐI VIỆT NAM THAM DỰ LIÊN HOAN MÚA...

T4, 05/20/2015

CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI...

T3, 03/17/2015

INVITATION TO THE 4th INTERNATIONAL MARIONETTE...