Tin tức

T6, 10/09/2015

LIÊN HOAN MÚA RỐI QUỐC TẾ LẦN THỨ IV HÀ NỘI...

T6, 10/09/2015

Lịch biểu diễn Liên hoan múa rối Quốc tế lần...

T5, 10/01/2015

NHÀ HÁT MÚA RỐI VIỆT NAM BIỂU DIỄN TẠI HÀN...

T4, 09/16/2015

NHÀ HÁT MÚA RỐI VIỆT NAM BIỂU DIỄN TẠI NHẬT...

T5, 08/27/2015

NHÀ HÁT MÚA RỐI VIỆT NAM THAM DỰ LIÊN HOAN MÚA...