Tin tức

T4, 05/20/2015

CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI...

T3, 03/17/2015

INVITATION TO THE 4th INTERNATIONAL MARIONETTE...

T4, 12/10/2014

Nhà hát Múa rối tham dự Liên hoan múa rối Quốc...

T5, 10/30/2014

Nhà hát Múa rối Việt Nam tham dự lễ hội quốc...

T5, 09/11/2014
NHÀ HÁT MÚA RỐI VIỆT NAM BIỂU DIỄN TẠI...
T4, 09/10/2014

Nhà hát múa rối Việt Nam biểu diễn tại Nhật...

T2, 08/25/2014

 CHƯƠNG TRÌNH TRUNG THU NĂM 2014

 ...