Tin tức

T4, 09/16/2015

NHÀ HÁT MÚA RỐI VIỆT NAM BIỂU DIỄN TẠI NHẬT...

T5, 08/27/2015

NHÀ HÁT MÚA RỐI VIỆT NAM THAM DỰ LIÊN HOAN MÚA...

T4, 05/20/2015

CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI...

T3, 03/17/2015

INVITATION TO THE 4th INTERNATIONAL MARIONETTE...

T4, 12/10/2014

Nhà hát Múa rối tham dự Liên hoan múa rối Quốc...

T5, 10/30/2014

Nhà hát Múa rối Việt Nam tham dự lễ hội quốc...

T5, 09/11/2014
NHÀ HÁT MÚA RỐI VIỆT NAM BIỂU DIỄN TẠI...