Tin tức

T2, 09/23/2013

Rối nước Việt Nam đến Chile

 ...

T5, 08/29/2013

Nhà hát Múa rối Việt Nam tham gia Liên hoan...

T3, 05/14/2013

 Chương trình 1/6/2013:

  Nhân dịp...

T2, 04/22/2013

 Chương trình nghệ thuật mới

Tác giả...

T3, 03/26/2013

Chào mừng ngày sân khấu thế giới

  Hồi...

T5, 02/21/2013

  Liên hoan múa rối Quốc tế tại ChiangMai Thái...

CN, 02/03/2013

Thông báo thay đổi giá vé xem biểu diễn múa...

T2, 01/07/2013

 Biểu diễn phục vụ đồng bào, chiến sỹ tỉnh...