Tin tức nổi bật

21/06/21 - 0
Thông báo Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 của Nhà hát Múa rối Việt Nam (Vòng 2)
11/06/21 - 0
THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển viên chức năm 2021 của Nhà hát Múa rối Việt Nam
23/03/21 - 0
Được sự đồng ý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Nhà hát Múa rối Việt Nam thông báo tuyển dụng, cụ thể như sau:
12/01/21 - 0
(Tổ Quốc) - Nhà hát Múa rối Việt Nam vừa ra mắt chương trình nghệ thuật thử nghiệm mang tên Trăng
22/12/20 - 0
Thông báo Xét tuyển viên chức năm 2020 - 2021