Từ 1956 - 1995

Tác giả: Hoàng Vân
Năm biểu diễn: Năm 1967
Tác giả: Xiếc Trung Quốc
Năm biểu diễn: Năm 1966
Tác phẩm: Rùa và Hạc
Tác giả: Đoàn múa rối Hồ Nam - Trung Quốc
Năm biểu diễn: Năm 1966
Tác giả: Mạnh Hùng
Năm biểu diễn: Năm 1966
Tác giả: Đặng Lợi
Năm biểu diễn: Năm 1966
Tác phẩm: Chú Cuội (dài)
Tác giả: Thuỳ Linh - Trần Văn Nghĩa
Năm biểu diễn: Năm 1965
Tác giả: Vương Lan - Trần Văn Nghĩa
Năm biểu diễn: Năm 1964
Tác giả: Raj Fanda
Năm biểu diễn: Năm 1963
Tác giả: Đặng Lợi
Năm biểu diễn: Năm 1963
Tác giả: Trần Văn Nghĩa
Năm biểu diễn: Năm 1963
Tác giả: Nguyên tác của J.BRBEN. Cải biên Josep Kainar (Tiệp Khắc). Thái Bá Vân và Anh Thơ dịch.
Năm biểu diễn: Năm 1962
Tác giả: Đặng Lợi
Năm biểu diễn: Năm 1961