Từ 1996 đến nay

Tác phẩm: Trăng trẻ thơ
Tác giả: NSND Nguyễn Tiến Dũng
Năm biểu diễn: Năm 2010
Tác giả: NSƯT Lê Hồng Hà 
Năm biểu diễn: Năm 2010
Tác phẩm: Andersen
Tác giả: Ngô Quỳnh Giao
Năm biểu diễn: Năm 2010
Tác phẩm: Vịt con xấu xí
Tác giả: Minh Phương (chuyển thể kịch bản)
Năm biểu diễn: Năm 2010
Tác giả: Ban nghiên cứu Chèo - Chuyển thể NSƯT Kim Thông
Năm biểu diễn: Năm 2010
Tác giả: NSND Nguyễn Tiến Dũng
Năm biểu diễn: Năm 2010
Tác phẩm: Chú ếch xanh
Tác giả: NSND Nguyễn Tiến Dũng
Năm biểu diễn: Năm 2009
Tác giả: Theo dự án của Bảo vệ sức khoẻ môi trường cho trẻ em
Năm biểu diễn: Năm 2008
Tác phẩm: Gia đình nhện
Tác giả: Đỗ Thị Kha
Năm biểu diễn: Năm 2008
Tác phẩm: Ngôi nhà búp bê
Tác giả: NSND Nguyễn Thuỳ Trang
Năm biểu diễn: Năm 2008
Tác phẩm: Hồn Quê
Tác giả: NSND Vương Duy Biên
Năm biểu diễn: Năm 2006
Tác phẩm: Chuyện tò he
Tác giả: NSND Vương Duy Biên
Năm biểu diễn: Năm 2008