Từ 1996 đến nay

Tác giả:
Năm biểu diễn: Năm 2012
Tác phẩm: Không gian trắng
Tác giả: NSND Vương Duy Biên
Năm biểu diễn: Năm 2012
Tác phẩm: Âm thanh bí ẩn
Tác giả: Thuý Nga
Năm biểu diễn: Năm 2012
Tác giả: NSƯT Lê Hồng Hà
Năm biểu diễn: Năm 2012
Tác giả: NSND Nguyễn Tiến Dũng
Năm biểu diễn: Năm 2012
Tác giả: NSND Nguyễn Tiến Dũng
Năm biểu diễn: Năm 2012
Tác giả: NSND Nguyễn Tiến Dũng
Năm biểu diễn: Năm 2011
Tác phẩm: Dã Tràng
Tác giả: NSƯT Hoàng Luận
Năm biểu diễn: Năm 2010
Tác phẩm: Trăng trẻ thơ
Tác giả: NSND Nguyễn Tiến Dũng
Năm biểu diễn: Năm 2010
Tác giả: NSƯT Lê Hồng Hà 
Năm biểu diễn: Năm 2010
Tác phẩm: Vịt con xấu xí
Tác giả: Minh Phương (chuyển thể kịch bản)
Năm biểu diễn: Năm 2010
Tác giả: Ban nghiên cứu Chèo - Chuyển thể NSƯT Kim Thông
Năm biểu diễn: Năm 2010