Từ 1996 đến nay

Tác giả: NSND Nguyễn Tiến Dũng
Năm biểu diễn: Năm 2013
Tác giả: Thúy Nga
Năm biểu diễn: Năm 2013
Tác giả: NSND Nguyễn Tiến Dũng
Năm biểu diễn: Năm 2013
Tác phẩm: Múa Đà điểu
Tác giả:
Năm biểu diễn: Năm 2012
Tác giả:
Năm biểu diễn: Năm 2012
Tác phẩm: Không gian trắng
Tác giả: NSND Vương Duy Biên
Năm biểu diễn: Năm 2012
Tác phẩm: Âm thanh bí ẩn
Tác giả: Thuý Nga
Năm biểu diễn: Năm 2012
Tác giả: NSƯT Lê Hồng Hà
Năm biểu diễn: Năm 2012
Tác giả: NSND Nguyễn Tiến Dũng
Năm biểu diễn: Năm 2012
Tác giả: NSND Nguyễn Tiến Dũng
Năm biểu diễn: Năm 2012
Tác giả: NSND Nguyễn Tiến Dũng
Năm biểu diễn: Năm 2011
Tác phẩm: Dã Tràng
Tác giả: NSƯT Hoàng Luận
Năm biểu diễn: Năm 2010