Từ 1996 đến nay

Tác giả: NSND Nguyễn Tiến Dũng
Năm biểu diễn: Năm 2007
Tác giả: NSƯT Hồng Phong
Năm biểu diễn: Năm 2003
Tác phẩm: Andersen
Tác giả: Ngô Quỳnh Giao
Năm biểu diễn: Năm 2010
Tác phẩm: Đức Thánh Trần
Tác giả: Trịnh Quang Khanh
Năm biểu diễn: Năm 2010
Tác phẩm: Chuyện Ao Làng
Tác giả: Thuý Nga - NSƯT Đinh Trọng Dũng
Năm biểu diễn: Năm 2004
Tác phẩm: Múa đèn
Tác giả: NSND Nguyễn Tiến Dũng
Năm biểu diễn: Năm 2004
Tác phẩm: Nhào lộn
Tác giả: NSND Thuỳ Trang
Năm biểu diễn: Năm 2004
Tác phẩm: Chào xuân
Tác giả: NSND Nguyễn Tiến Dũng
Năm biểu diễn: Năm 2004
Tác giả: NSND Thuỳ Trang
Năm biểu diễn: Năm 2004
Tác giả: NSND Thuỳ Trang
Năm biểu diễn: Năm 2004
Tác giả: Ngô Quỳnh Giao
Năm biểu diễn: Năm 2003
Tác giả: NSND Vương Duy Biên
Năm biểu diễn: Năm 2003